TITULARITAT
S’informa als usuaris de la present pàgina web, d’ara endavant Usuari, que el titular del website www.cecambrils.cat, d’ara endavant lloc web, és CENTRE EXCURSIONISTA DE CAMBRILS, Plaça de l´Ajuntament 1, 43850-Cambrils (Tarragona) , CIF G43460914

Titular no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts a la llei, titular no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

OBJECTIU
L’objectiu del Lloc Web és oferir als seus usuaris informació i serveis relacionats amb la activitat esportiva del CENTRE EXCURSIONISTA DE CAMBRILS

CONDICIONS D’ÚS
L’accés a la Web és lliure i gratuït sempre que l’usuari accepti les condicions d’ús que se li mostrin a l’entrar segons la legislació vigent.

Si l’usuari es subscriu a qualsevol servei del Lloc Web ho farà acceptant les condicions d’ús i Política de Privadesa i galetes que se li mostraran.

VERACITAT DE LES DADES
L’Usuari reconeix que les dades subministrades són veraces i certs, se a notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

NORMES GENERALS D’ÚS
L’Usuari s’obliga a utilitzar aquest lloc web de forma diligent, correcta i respectuosa, especialment quan publiqui opinions i / o comentaris.

Així mateix, s’obliga a títol merament enunciatiu a no realitzar comentaris o accions:

Difamatoris, inexactes, falses, abusius, injuriosos, obscens, irreverents, ofensius, insultants, tàcitament o expressament sexuals, amenaçadors, assetjadors, racistes, sexistes, discriminatoris per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, i / o il·legals o infractors de drets de tercers (per exemple, pe, drets de propietat industrial i intel·lectual; drets de privacitat o publicitat) .
Transmissors de correu brossa, “SPAM”, missatges amb fins comercials, “cartes en cadena” o mailings massius no sol·licitats, falsos, enganyosos o promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçant, obscena, difamatòria o injuriosa.
Que subministrin informació pràctica sobre activitats il·legals.
Que comportin qualsevol activitat comercial, publicitat o vendes, fins i tot encara que no hagi contraprestació monetària.
Que continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment de l’propietari o titular dels drets.
L’Usuari respondrà enfront de lloc web o davant de qualsevol tercer, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Lloc Web no intervé els continguts dels Usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El contingut d’aquest Lloc Web és propietat de Titular o, si escau, d’autors que ens han cedit els drets de reproducció.

Mitjançant aquestes condicions legals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest Lloc Web i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos, …). Quedant expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Titular i empreses col·laboradores en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Titular o l’empresa col·laboradora i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Per tant, el seu ús, reproducció, distribució, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda prohibida excepte autorització expressa de l’Titular o, si escau, el gestor.

Es prohibeix expressament la realització de «framings» o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o contingut de l’portal de transparència.

Els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial poden donar lloc a responsabilitats i, si s’escau, l’exercici de les accions que legalment corresponguin.

OBLIGACIONS LLOC WEB
Lloc Web és responsable dels serveis que presta per ella mateixa i dels continguts directament originats per la propi web i identificats amb el seu corresponent copyright. Lloc Web no es responsabilitza en cap cas de la informació ni dels serveis prestats a les pàgines d’enllaços a tercers.

Lloc web d’adoptar les mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions.

Lloc Web es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació de servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora de l’servei.

Lloc Web no pot assegurar la disponibilitat i continuïtat permanent de el servei web a causa de interrupcions, fallades etc ..

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Fins ara es venia complint la LOPD per temes de privacitat de dades, llei que a partir d’el 25 de maig de l’any 2018 queda substituïda pel Reglament General de Protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en lloc web, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Amb això Lloc web manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials amb l’Usuari de manera segura mitjançant la protecció de les seves dades personals i garantint el seu dret a la privacitat.

DADES PERSONALS QUE REQUEREIX LLOC WEB
Per poder prestar els nostres serveis necessitem algunes dades identificatives / de caràcter personal, segons el servei que Lloc web et presti:

Per al bloc o secció «Comentaris / opinions», en cas d’estar activat:

Nom: per identificar l’Usuari
email: per conèixer l’email des del qual s’ha fet el comentari.

Per al Newsletter:

Nom: per identificar l’Usuari
E-mail: per conèixer el correu electrònic a el qual podem enviar el nostre newsletter.

Per a l’àrea privada de clients:

L’àrea de clients es tracta d’una zona privada. El responsable de Web et proporcionarà un usuari i contrasenya perquè com Usuari puguis accedir a aquest servei restringit, entenent que accepta totes les condicions legals.

Per al formulari de contacte:

Nom i cognoms: per poder respondre a la consulta.
Telèfon: per poder respondre a la consulta
email: per poder respondre a la consulta

LEGITIMACIÓ
Gràcies a el consentiment podem tractar les dades, d’aquesta manera un requisit obligatori perquè puguis accedir de forma correcte als serveis de webs

L’usuari disposa del seu dret a l’oblit quan sigui que totes les seves dades siguin eliminats de les nostres base de dades.

Per aquest cas, podrà sol·licitar-ho a través del formulari de contacte o a l’correu electrònic c.e.cambrils@gmail.com
CATEGORIA DE LES DADES
Les dades que recopila Lloc Web no són considerats dades sensibles o protegits.

Segons l’article 9.1 de el nou reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD) es consideren dades sensibles o protegides les dades personals que revelin:

L’origen ètnic o racial.
Les opinions polítiques.
Les conviccions religioses o filosòfiques.
L’afiliació sindical.
El tractament de dades genètiques.
Dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física.
Dades relatives a la salut.
Dades relatives a la vida sexual o les orientació sexuals d’una persona física.
Només treballem amb les dades mínimes identificatives per dur a terme la nostra tasca.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades de client: nom, telèfon, adreça postal, correu electrònic, etc. romandran en el nostre sistema el que legalment i tècnicament es requereixi per a l’operativa normal del Lloc Web, tret que l’Usuari exerceixi el seu dret a la seva eliminació o actualització.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
Des del el 25 de maig de 2018, lloc web es regeix pel Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

MESURES DE SEGURETAT
Lloc Web està allotjat en els sistemes operats per Avse Informàtica, estan implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitar així la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat. Això tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

Així mateix, hosting ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en aquest lloc web. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Concretament, les mesures que adopta l’empresa de hosting Avse Informàtica són:

Connexió amb certificat SSL al lloc web.
Sistemes de detecció d’intrusos (IDS)
Tallafocs (firewall)
filtres antispam
Xifrat de dades
Plans d’auditoria
Còpies de seguretat diàries

EXERCICIS DE DRETS
Aquell Usuari que hagi facilitat les seves dades a Lloc Web, podrà dirigir-se a l’titular del web per tal de poder exercitar gratuïtament el seu dret d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

El mètode que ha d’utilitzar l’Usuari per comunicar-se amb pàgina web serà mitjançant el seu compte de correu electrònic registrada en el nostre servei web, o per escrit.

L’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Lloc Web i Titular amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

c.e.cambrils@gmail.com
Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar en virtut d’una obligació legal, fiscal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

 

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Lloc Web es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada a el menys deu dies abans de la seva efectiva aplicació.

RESPONSABLE DEL FITXER I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
El responsable de l’arxiu de dades i el seu tractament és el titular de Web.

SERVEIS OFERTS PER TERCERS
Per prestar serveis estrictament necessaris per al seu adequat funcionament pàgina web utilitza els següents prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics, per a estadístiques. https://policies.google.com/privacy?hl=es
Facebook Pixel, per a estadístiques. https://www.facebook.com/privacy/explanation
Hosting, registre dominis i servei correu. https://www.avseinformatica.es/

PLUGINS SOCIALS
En el nostre Lloc Web oferim enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si l’usuari és membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a Lloc Web.

Per tant, l’Usuari ha d’estar informat sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de les seves dades personals de la respectiva xarxa social. Tant si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d’ells.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT
L’Usuari declara haver estat informat de les presents condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Web en la forma i per a les finalitats indicades a l’Avís Legal.

En qualsevol moment l’Usuari podrà revocar les seves dades, però sense afectar accions ja realitzades en el passat, és a dir sense caràcter retroactiu.

Per a això, podrà canviar les seves preferències directament en el seu perfil d’usuari a la pàgina web, mitjançant l’opció «unsubscribe» dels nostres newsletters, o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a c.e.cambrils@gmail.com
DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Qualsevol conflicte relatiu a la interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb la informació d’aquest lloc web, es regirà per la legislació espanyola i se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Reus (Tarragona), ​​que seran els únics competents.

Tot usuari de portal de transparència accepta el compliment d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

El nou reglament europeu de (UE) 2016/679, conegut com a NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD), que va entrar en vigor al maig de 2016, serà d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018.
L’objectiu del nou reglament consisteix a establir un marc europeu comú en matèria de protecció de dades, per tal que totes les empreses i organitzacions que tracten dades de ciutadans europeus s’atenguin a una única legislació en tota la UE, evitant així diferències de criteris i règims sancionadors segons el país en el qual es realitzi el tractament.

Abans d’aquesta data, les empreses i associacions han d’adaptar-se a la nova normativa, ja que en cas contrari podrien enfrontar-se a sancions de fins a 20 milions d’euros o el 4% de la facturació, danys en la reputació de l’empresa i la impossibilitat de signar contractes si no es donen les garanties adequades.

 

Què han de fer les empreses i associacions?

Totes les empreses i associacions estan obligades a preparar i implantar les mesures necessàries que estableix aquest reglament.

Les empreses i associacions que actualment compleixen amb la LOPD hauran de revisar els processos i sistemes d’informació amb tractaments de dades personals.

 

Principals novetats:

Consentiment exprés, és un dret fonamental en el tractament de dades personals. En aquest sentit, el reglament exigeix que aquest sigui lliure, informat, específic i inequívoc, i mai s’ha de deduir del silenci o de la inacció dels usuaris.
Per aquest motiu, la nova normativa requereix que els interessats manifestin aquest consentiment de forma expressa i revocable, per la qual cosa a partir del 25 maig de 2018 no s’admetran altres tipus de consentiment.

Transparència i informació a l’interessat, tota informació subministrada a l’interessat s’ha de proporcionar de manera concisa, transparent, intel·ligible, i ha de ser de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
Adaptació de clàusules i polítiques informatives, és obligatori informar els clients de les novetats que estableix la nova normativa de LOPD, mitjançant les eines de comunicació de l’empresa, com pàgines web, correu electrònic o butlletins informatius.
Novetat de l’avaluació de l’impacte en la protecció de dades, es tracta d’una eina que té com a finalitat assegurar la privacitat de les dades personals des del disseny del tractament i, d’aquesta manera, analitzar si posa en risc els drets dels interessats. Un cop obtinguts els resultats, cal aplicar les mesures de seguretat pertinents.
Dret a la portabilitat de les dades, aquest dret implica que les dades de l’interessat es transmeten (prèvia sol·licitud) d’un responsable a un altre, sense necessitat que siguin transmesos prèviament a l’interessat, sempre que això sigui tècnicament possible.
Nomenament d’un delegat de protecció de dades, és necessari que les empreses que tinguin un tractament massiu de dades personals comptin amb un delegat de protecció de dades (DPO).
Obligació de notificar falles de seguretat, amb el nou reglament s’han de notificar les anomenades “violacions de seguretat de les dades”. El termini per realitzar aquesta comunicació és de 72 hores a partir del moment en què el responsable tingui constància d’aquest succés.
Introducció de certificats i segells, amb la finalitat d’ajudar les empreses i associacions a impulsar la seva reputació corporativa i la seva competitivitat, s’introdueixen nous mecanismes de certificació que garanteixen el compliment de la normativa europea i la qualitat de la protecció de dades.
Adhesió a codis de conducta, faciliten la correcta aplicació de la Llei de Protecció de Dades en diferents àmbits sectorials. Aquests codis són de caràcter voluntari i només obliguen els qui es comprometin a aplicar les seves disposicions.